Gimp : Canvas

De canvas is ons centrale werkblad. We kunnen de grootte van onze canvas aanpassen. Dit doen we door in het menu afbeelding de optie ‘Canvasgrootte’ te kiezen.
We krijgen dan een popup venster te zien waar we verschillende zaken kunnen aanpassen :

canvasgrootte

Bovenaan kiezen we de nieuwe afmetingen van de canvas (breedte en hoogte). Bij verschuiven gaan we bepalen waar de originele canvas moet staan t.o.v. het nieuwe formaat. Wanneer we de nieuwe t.o.v. de oude willen centreren klikken we op de knop ‘Centreren’. Als we met lagen gewerkt hebben kunnen we onderaan nog de grootte hiervan aanpassen.

Als we alles aangepast hebben klikken we onderaan op ‘Grootte wijzigen’ om de aanpassingen te activeren of op ‘Annuleren’ als we niets willen wijzigen. Wanneer we op ‘Resetten’ klikken zullen de instellingen terug gezet worden naar hoe ze stonden wanneer we dit scherm open deden.

Gimp : basistechnieken

Vanaf heden zal er regelmatig uitleg gegeven worden omtrent de open-source variant van Photoshop, nl Gimp.

Dit programma kunnen we vinden op www.gimp.org

Vensters

Wanneer we Gimp opstarten, zal dit zijn met verschillende zwevende vensters. Het is echter handiger om in één venster te werken en dit doen we door in het menu onder ‘Vensters > Modus Enkel Venster’ deze optie aan te zetten.

Nieuwe afbeelding

Wanneer we een nieuw bestand aanmaken, is het handig om in het venster ‘Nieuwe afbeelding maken’ de geavanceerde opties te openen om zo bv een afbeelding met een transparante achtergrond te starten of om te kiezen welke kleurruimte we gaan gebruiken.

 

transparantie

We kiezen dan ook de grootte en de ligging van de foto en bevestigen met ‘Ok’. We krijgen dan bijvoorbeeld het volgende scherm te zien.

transparante-afbeelding

In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een transparante achtergrond. Dit herkennen we aan het ruitjesmotief. De stippellijn rond de afbeelding geeft de rand van de laag aan. Het kan dus zijn dat deze rand kleiner is dan de uiteindelijke afbeelding.

Bestanden

Standaard werkt het programma met XCF bestanden. Wanneer we dus iets opslaan is het in dit formaat. Wanneer we naar een ander formaat iets willen opslaan, dan doen we dit d.m.v. de functie exporteren in het menu ‘Bestand’.